top of page

Sobre
nosaltres

La nostra producció de material vegetal vinífera: estaques, estaquilles, barbats i plantes empeltades amb categoria base (etiqueta blanca) està destinada als vivers de multiplicació.

De conformitat amb la legislació europea, els planteristes tenen l'obligació d'adquirir material de base per a poder multiplicar en els seus vivers i així garantir la qualitat de la producció resultant. Sota l'estricta vigilància de la Generalitat i de Sanitat Vegetal aquest material garanteix l'absència de les virosis reglamentades.

 

També produïm material de categoria certificada (etiqueta blava).

Campo Injertos en los Vivers de l'Empordá, Vivero de viña
bottom of page